• Sơ đồ trang web ▼
 • Quy chế ngành nghề / Quy tắc đạo đức ngành nghề
   Quy tắc đạo đức của APAM
  • Chúng tôi tuân thủ luật pháp và đạo đức
   · Chúng tôi tôn trọng nhân quyền và tính đa dạng của mỗi cá nhân
   · Chúng tôi cạnh tranh lành mạnh và thi hành theo pháp luật
   · Chúng tôi duy trì tính minh bạch của tài chính thông qua các con số kế toán và công bố một cách chính xác
   · Chúng tôi không can thiệp vào chính trị và duy trì tính trung lập
   · Chúng tôi bảo vệ thông tin của đối tác cá nhân và doanh nghiệp
   • Chúng tôi tổ chức duy trì một nền văn hóa làm việc trong sạch
    · Chúng tôi phân biệt các vấn đề công khai và riêng tư một cách nghiêm túc trong mọi hoạt động kinh doanh
    · Chúng tôi bảo vệ và tôn trọng tài sản trí tuệ của công ty và của những người khác.
    · Chúng tôi tạo ra một bầu không khí làm việc nhiệt huyết
    · Chúng tôi duy trì phẩm chất tốt bên trong, và sẵn sàng giao lưu với các hoạt động bên ngoài
    • Chúng tôi tôn trọng khách hàng, các cổ đông và nhân viên
     · Chúng tôi xem sự thỏa mãn của khách hàng là giá trị ưu tiên hàng đầu của các hoạt động điều hành
     · Chúng tôi theo đuổi đường lối điều hành dựa trên giá trị cổ đông
     · Chúng tôi luôn cố gắng để cải thiện "chất lượng cuộc sống" của nhân viên
     • Chúng tôi đề cao tầm quan trọng của môi trường, an toàn và sức khỏe
      · Chúng tôi theo đuổi đường lối kinh doanh thân thiện với môi trường
      · Chúng tôi đánh giá cao sự an toàn và sức khỏe của nhân loại
      • Chúng tôi luôn hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là công dân của toàn
       cầu
       · Chúng tôi sẽ trung trực thực hiện các trách nhiệm cơ bản của chúng tôi với tư cách là công dân doanh nghiệp
       · Song hành cùng hòa nhập văn hóa và tôn trọng các đặc trưng văn hóa và xã hội địa phương
       · Chúng tôi thiết lập mối quan hệ cùng tồn tại và cùng thịnh vượng với các đối tác kinh doanh