• Sơ đồ trang web ▼
 • Hiệu suất nghiên cứu phát triển
 • Trường hợp ứng dụng công nghệ mới
 • BENCH MARKING
 • Bằng sáng chế
 • Bằng sáng chế
   No. Ngày đăng ký tên sáng chế chủ đề nghiên cứu số đăng ký
   1 2012.01.30 Cơ chế hoàn thiện lớp che chắn cáp Phát triển xe điện
   Wiring Harness
   10-1112427
   2 2012.01.30 Phương pháp hoàn thiện lớp che chắn cáp 10-1112439
   3 2012.05.29 Tối ưu hóa cơ chế che chắn lớp cáp cuối 10-1152913
   4 2011.11.25 Thiết bị tự động hoàn thiện lớp lá chắn cáp 10-1089020
   5 2011.11.25 Thiết bị dải đầu cáp 10-1088989
   6 2011.11.25 Thiết bị hoàn thiện lớp lá chắn cáp 10-1088918
   7 2011.11.25 Thiết bị hoàn thiện lớp lá chắn cáp tự động 10-1152915
   8 2012.05.29 Thiết bị dải đầu cáp tự động 10-1152915
   9 2012.10.29 Dây hỗ trợ cho sản xuất dây dẫn điện 10-1197278
   10 2013.01.03 Nắp kết nối để giảm thiểu tiếng ồn rung của đầu nối dây dẫn điện 10-1220168
   11 2013.10.28 Cơ chế hoàn thiện lớp che chắn cáp bộ phận điện RE-EV 10-1112427
   12 2015.06.04 Lắp ráp cáp 10-1527948
   13 2015.11.11 Bộ dây dẫn điện cho điện áp cao hiện tại và phương pháp lắp ráp của nó 10-1569907
   14 2018.03.08 Grommet tích hợp với dây che chắn với thiết bị đầu cuối nối đất 10-1838594
   • Green Car W/H
   • RE-EV